New Inventory

2010 Chevy Silverado

107K

$17,750

2009 Toyota Rav 4

96K

$8,950

2012 Chrysler T&C

110K

$11,888

2012 Kia Rio

87K

$6,950

2003 Honda Element

183K

$4,500

2008 Toyota Tundra

126K

$17,999

2012 Ford F350 King Ranch Diesel

100K

Make Offer

2011 Dodge Avenger

95K

$6,950

2011 Chevy Impala

97K

$6,950

2010 Toyota Corolla

70K

$6,250